|
|

Privacyverklaring

deStemStudio.nl, is een handelsnaam van StemStudio ‘Antoine van den Hout’, gevestigd aan de Kruizemuntstraat 429, 7322 LR te Apeldoorn (KvK-nr.: 58409343) en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Kruizemuntstraat 429
7322 LR Apeldoorn
Telefoon: 06 – 221 0000 5
Website: www.deStemStudio.nl/.com – www.ExclusiveVoices.nl/.com

De heer Van den Hout is functionaris gegevensbescherming van DeStemStudio.nl. Hij is te bereiken via Antoine@deStemStudio.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeStemStudio.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

deStemStudio.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan deStemStudio.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

deStemStudio.nl bewaart uw persoonsgegevens zo lang u dat wenst. Als u niet langer van haar diensten gebruikt wenst te maken en/of haar nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan worden uw gegevens nadat u dit kenbaar maakt via  privacy@deStemStudio.nl verwijdert.

Delen van persoonsgegevens met derden

DeStemStudio.nl verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van deStemStudio.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Google Analytics

deStemStudio.nl maakt geen gebruik van Google Analytics. deStemStudio.nl heeft Google op geen enkele manier toestemming gegeven om via haar site op enige wijze verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DeStemStudio.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@deStemStudio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeStemStudio.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van  deStemStudio.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy functionaris via privacy@deStemStudio.nl